OZERK SANAT KONSEYI

2010 BAŞLIYOR,
AMA SANAT SOKAKTA…

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
BİR AN ÖNCE İSTANBULLULARA, 
KÜLTÜR VE SANATA AÇILMALIDIR!

 

Cumhuriyetin simge niteliğindeki kültür yapılarından olan AKM iki yıla yakın bir süredir kültüre, sanata ve İstanbullulara kapalı tutulmaktadır.

Önce AKM yıkılmak istenmiş; yerine kongre ve ticari işlevlerden oluşan başka bir kütle yapılması için girişimlerde bulunulmuştur. Bunun Koruma ve İmar Hukuku gereği olamayacağı anlaşılınca binanın yenilenmesi öngörülmüş ve İstanbul 2010 AKB Yasası kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda işlemlerin yapılması için İstanbul 2010 AKB Ajansı yetkilendirilmiştir.

Bu sırada proje ve uygulama ile ilgili herhangi bir hazırlık yapılmadan sanat alanları ve kurumları AKM’ den tahliye edilmiş; iki sanat mevsimi boyunca İstanbullu sanatseverler etkinliklerden yoksun bırakılmıştır.

Bağlantılı olarak gelişen AKM’ yi var oluş amacı dışında bir işlev ve yapılandırmaya dönüştürmeyi hedefleyen girişimler üzerine sanatçılar konuyu yargıya taşımıştır. Kültür Sanat Sendikası’nın açtığı dava sonucunda yargı; Koruma Kurulu’nun AKM’ yi dönüştürme niteliğindeki projeye ilişkin kararının yürütmesini “geriye dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olacağı” gerekçesiyle durdurmuştur.

Sorunun çözümü ve  sürecin sağlıklı işlemesi için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin çağrısı üzerine; Kültür Sanat-Sen, Mimarlar Odası, TOMEB, İstanbul 2010 AKB Ajansı temsilcilerinin, koruma uzmanı bilim insanlarının katıldığı bir dizi toplantıda AKM ile ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılmış ve 11 Ekim 2009 tarihinde proje ve uygulama süreci ile ilgili aşağıdaki mutabakata varılmıştır:

1.      AKM’ nin bir an önce İstanbulluların kültür hizmetine açılması,
2.      I.Grup tescilli modern kültür yapısının özelliklerinin bir bütün olarak korunarak restorasyonun yapılması,
3.      Sürecin izlenmesi için Kültür Sanat-Sen, Özerk Sanat Konseyi, TOMEB, Mimarlar Odası ve İstanbul 2010 AKB Ajansı temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu’nun kurulması,
4.      Sağlanan uzlaşmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 2010 Ajansına iletilerek bir an önce işlemlerin başlatılması…

Aradan geçen iki ayı aşkın zamana karşın, Bakanlık ve Ajans tarafından hiçbir somut adım atılmaması son derece düşündürücüdür. Hukuki durum ve mutabakat ortada iken, bunlar yokmuş gibi yetkililerin süreci tavsatan ve sorumluluğu üzerinden atmaya yönelik açıklamaları, yönetim erkine, toplumsal duyarlılıklara ve hukuka olan güveni zedelemektedir. 

2010 yılının eşiğindeyiz ve henüz somut bir açıklama yok!

Bizler, sanat, kent, kültür insanları ve onların örgütleri olarak İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na diyoruz ki;

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, SANAT VE KÜLTÜRÜN ASAL ÜRETİCİLERİ-SAHİPLERİ OLAN SANAT KURUMLARINA, SANATÇILARA VE İSTANBULLULARA DERHAL TESLİM EDİLMELİDİR!...

Bu yönde somut bir gelişme olana kadar, sanat, kültür insanları ve kentliler olarak  AKM’ ye yönelik duyarlığımızın, izleme ve etkinliklerimizin sürdürüleceğini kamuoyuna bildiririz.

 

İSTANBUL KÜLTÜR FORUMU                
İSTİŞAN
KESK HABER-SEN             
KÜLTÜR SANAT-SEN        
NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ
ÖZERK SANAT KONSEYİ
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ
TOBAV GENEL MERKEZİ
TOMEB İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !